systém riadenia kvality

Naše výrobky sa používajú v aplikáciách, kde bezpečnosť a s tým spojená kvalita všetkých komponentov majú najvyššiu prioritu. Naši zákazníci kladú veľký dôraz na to, aby všetky procesy v našej firme spĺňali prísne kritéria noriem najmä automobilového priemyslu.

Kvalita výrobkov

Od výberu dodávateľov materiálu, cez riadenie výroby až po výstupnú kontrolu, všade sa neustále snažíme, aby všetko, čo robíme, smerovalo k dodaniu kvalitných výrobkov našim zákazníkom. V prípade, že sa vyskytne akýkoľvek kvalitatívny problém, vieme každý výrobok spätne vysledovať až po dodávku materiálu, aby sme zistili príčinu a zabránili opakovaniu problému.

Certifikáty Manuál kvality pre dodávateľov

Na priebežnú kontrolu kvality vo výrobe, ako aj na výstupnej kontrole používame moderné meracie zariadenia na meranie síl, momentov, rozmerov, tvrdosti a pod. Na každú dodávku z našej firmy vystavujeme certifikát kvality a uchovávame protokoly o meraní ako aj všetky ostatné údaje potrebné pre spätnú identifikáciu výrobku.

Spoľahlivý partner

s viac ako 50 ročnou tradíciou

PFS a.s. je tradičným výrobcom pružín a pružných dielov z drôtu a oceľovej pásky na Slovensku. Dlhoročné skúsenosti vo výrobe pružín z nás robia spoľahlivého a dôveryhodného partnera.