dodávatelia materiálu

Dodávateľov materiálu vyberáme podľa prísne stanovených požiadaviek na kvalitu. Pre zabezpečenie flexibility máme na každý druh materiálu minimálne dvoch dodávateľov, medzi hlavných patria:
 • 1CSC – Česko
 • ArcelorMittal Manois – Francúzsko
 • Bekaert Hlohovec – Slovensko
 • Bekaert – Belgicko
 • BILSTEIN CEE – Česko
 • C.D.WAELZHOLZ – Nemecko
 • DRATHWERK WAGENER GmbH+Co.KG – Nemecko
 • HORLE WIRE – Slovensko
 • KOS WIRE EUROPE S.R.O. – Česko
 • Moravskosleslezské drátovny – Česko
 • STAHLRUMP GmbH + Co KG – Nemecko
 • TATASTEEL – Španielsko
 • VINCO – Španielsko
 • Zapp Precision Metals GmbH – Nemecko
 • ŽDB Drátovna a.s. – Česko
loga

Manuál kvality pre dodávateľov

Manuál zaistenia kvality dodávateľov popisuje a definuje požiadavky na dodávateľov a slúži ako "Dohoda o kvalite" medzi PFS a.s. a jeho dodávateľmi a je neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Spoľahlivý partner

s viac ako 50 ročnou tradíciou

PFS a.s. je tradičným výrobcom pružín a pružných dielov z drôtu a oceľovej pásky na Slovensku. Dlhoročné skúsenosti vo výrobe pružín z nás robia spoľahlivého a dôveryhodného partnera.