povrchová úprava Delta MKS

PFS a. s. Brezová pod Bradlom ako jediná slovenská firma na základe licencie spoločnosti Dörken MKS-Systeme GmbH Herdecke (www.doerken-mks.de) zabezpečuje vykonávanie povrchových úprav kovov systémom DELTA-MKS®. Systém zabezpečuje splnenie požiadaviek smernice Európskeho parlamentu a Rady Európy č. 2000/53/EC o zákaze používania ťažkých kovov Cr6+, Pb, Hg, Cd. Ochranné povlaky systému DELTA-MKS® neobsahujú tieto ťažké kovy, používané látky nemajú karciogénne a mutagénne účinky.

Nanášanie vrstiev vykonávame ponorom súčiastok – Dip Spin Coating s následným "sušením" v priebežnej peci.

Text

Príklady použitia

 • pružiny, pružné výrobky z drôtu a pásky
 • spojovací materiál – skrutky, matice, podložky
 • tvarové súčiastky pre automobilový priemysel
 • drobné kovové diely
 • kovové diely pre stavebníctvo
 • zapečaťovacia vrstva na galvanicky vylúčené Zn povlaky
 • vytváranie nevodivých povlakov na výrobkoch z ušľachtilých ocelí a hliníka

technické špecifikácie

Prednosti ochranných vrstiev Delta-MKS®

 • Systém spĺňajúci požiadavky ochrany životného prostredia bez ťažkých a toxických kovov Cd, Cr6+, Pb, Hg, produkujúci minimum odpadov
 • Vysoká odolnosť voči korózii v skúškach v soľnej hmle podľa normy DIN SS 500 21, v závislosti od druhu povlakov a počtu ich vrstiev až do 2000 hodín
 • Výborná chemická odolnosť, Kesternichov test podľa DIN 500 18 podľa druhu povlakov a počtu ich vrstiev až do 15 cyklov. Odolnosť voči väčšine rozpúšťadiel vrátane benzínu, nafty a brzdovej kvapaliny predurčujúca k použitiu v automobilovom priemysle.
 • Nemožnosť vzniku vodíkovej krehkosti kovov
 • Tepelná odolnosť do 200°C
 • Možnosť zníženia súčiniteľa trenia aplikáciou vrstvy Delta Seal GZ
 • Možnosť farebného prevedenia v širokom výbere farieb – bežne používaná strieborná farba Delta Protekt KL120, čierna a strieborná farba Delta Seal
 • Aplikáciou vrstvy Delta Seal možnosť vytvorenia nevodivého povlaku so zabránením možnosti vzniku kontaktnej korózie

Ponúkané druhy a vlastnosti povrchov

DELTA PROTEKT® KL120 – základný anorganický systém tvorený zinkovými a hliníkovými mikrolamelami zabezpečujúci katodickú ochranu základného kovu. Povrch je elektricky vodivý, tepelne odolný krátkodobo (1 hod.) do 200°C, dlhodobo min. do 180°C. Farba strieborná. Hrúbka 1 vrstvy cca. 4 mikrometrov. Odporúčaný počet min. 2 až 4 vrstvy.

Korózna odolnosť 240 – 1100 hod. v soľnej hmle.

Delta® Seal, Delta® Seal GZ – pružná organická krycia vrstva určená hlavne na oceľové podklady s nánosom Delta Protekt® KL100. Vrstva na báze viditeľných plastov zabezpečuje nevodivý povrch s ochranou proti kontaktnej korózii, zvyšuje odolnosť v soľnej hmle a chemickú odolnosť povrchu. Stabilizuje a znižuje (GZ) koeficient trenia. Možnosť použiť i na pasivovaný hliník a nehrdzavejúce ocele. Hrúbka vrstvy 2 – 4 mikro-m, používané 1 – 3 vrstvy. Tepelná odolnosť dlhodobo min. 150°C.

Korozívna odolnosť v závislosti na počte podkladových vrstiev až nad 1000 hod. v soľnej hmle.

Farba bežne používaná: čierna, strieborná; možnosť červenej, modrej, zelenej, šedej a hnedej farby na špeciálnu požiadavku.

technické špecifikácie

tepelné spracovanie

tepelné spracovanie

Vykonávame dva druhy tepelného spracovanie našich výrobkov kalenie a popúšťanie.

systém riadenia kvality

systém riadenia kvality

Naše výrobky sa používajú v aplikáciách, kde bezpečnosť a s tým spojená kvalita všetkých komponentov majú najvyššiu prioritu.

dodávatelia materiálu

dodávatelia materiálu

Naši najväčší dodávatelia materiálu

PRUŽINYFEDERNSPRINGSRESSORTS