manuál kvality pre dodávateľov

Manuál zaistenia kvality dodávateľov popisuje a definuje požiadavky na dodávateľov a slúži ako "Dohoda o kvalite" medzi PFS a.s. a jeho dodávateľmi a je neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Manuál kvality (slovenská verzia)