smerovanie produkcie

Naše výrobky nachádzajú široké uplatnenie v celom rade priemyselných odvetví.

Najvýznamnejším z nich je v súčasnosti automobilový priemysel a jeho subdodávatelia. Od svetiel cez zámky až po spojky a mnoho ďalších miest v automobiloch nájdete množstvo pružín a pružných dielov. V súčasnom globalizovanom svete, kde výrobcovia komponentov dodávajú svoje často unifikované výrobky do rôznych typov áut, sa s našimi pružinami môžete stretnúť naozaj takmer po celom svete. 

Podobné pravidlá dnes platia aj v ďalších odvetviach, či už ide o bielu techniku, elektrotechniku alebo poľnohospodárstvo či stavebníctvo. To samozrejme zvyšuje nároky na kvalitu dodávaných dielov. Preto naše výrobky vyrábame podľa najvyšších štandardov kvality definovaných najmä automobilovým priemyslom.

loga

PRUŽINYFEDERNSPRINGSRESSORTS